PAINAVA SYY - SAK:n suurtilaisuudet

7.9.2023

Painava syy!!! Orpon-Purran hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja heikennykset kohdistuvat erityisesti työväestöön ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Nyt on painava syy toimia!


Osallistu SAK:n suurtilaisuuksiin


SAK järjestää syyskuussa viisi alueellista tilaisuutta, joissa Orpon-Purran hallituksen politiikan sisältö avataan kansankielelle. Tilaisuuksissa on paikalla SAK:n ja ammattiliittojen johtoa sekä SAK:n asiantuntijoita. Lisäksi päästämme ääneen niin hallitus- kuin oppositiopuolueiden kansanedustajat paneelikeskustelussa.

Maksuttomat tilaisuudet on suunnattu SAK:n jäsenliittojen jäsenille ja aktiivitoimijoille. Järjestämme tilaisuuksiin kuljetuksia eri puolilta Suomea.

Klikkaa ja ilmoittaudu!
 

TURKU LAUANTAINA 9.9.

OULU LAUANTAINA 9.9.

JÄRVENPÄÄ LAUANTAINA 16.9.

KUOPIO LAUANTAINA 16.9.

TAMPERE LAUANTAINA 16.9.Orpon-Purran hallituksen leikkauslista


Työehtojen heikennykset

 • Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan
 • Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy” 
 • Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta
 • Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia
 • Lomautuksen varoaikaa lyhennetään 
 • Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan
 • Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 €:n sakko, jos lakko todetaan laittomaksi
 • Lakkosakkoja korotetaan roimasti

Sosiaaliturvan leikkaukset

 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan 
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään
 • Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
 • Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan
 • Asumistukea leikataan
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta
 • Toimeentulotuen saamista vaikeutetaan
 • Poistetaan ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta korotettuna maksettava vanhempainraha
 • Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään
   

TUTUSTU SAK:N HALLITUSOHJELMAA KÄSITTELEVIIN SISÄLTÖIHIN
Kasvomaalaus oli suuressa suosiossa.